Så fungerar pedagogikerna

Vad är det egentligen som gör att en förskola kan kalla sig Montessori, Reggio Emilia eller Waldorf-inspirerad? I denna text reder vi ut vad de olika pedagogikerna står för.

Montessori

En förskola som arbetar enligt Montessori har som utgångspunkt att lära efter ålder. Pedagogiken växte fram från en kvinna vid namn Maria Montessori, som upptäckte att barn är olika mottagliga för diverse kunskap beroende på vilket mognadsstadium som barnet befinner sig i. Materialet som man ser till i förskolorna ska vara framtagna för att stimulera barnet till att träna sina sinnen, både när det kommer till praktiska så väl som intellektuella övningar.

Reggio Emilia

Reggio Emilia är egentligen inget direkt pedagogiskt program, men man kan med fördel använda sig av de grundtankar som finns bakom lärosättet och inspireras av detta som förälder eller som förskola. Här tror man på människans egna möjligheter, att alla kan och att det finns en mycket stark respekt för barnet. Man sätter även ett mycket stort fokus och värdering på tanken om att alla barn föds intellektuella.

Freinet

På en Freinet-inspirerad förskola får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och sin lust att skapa. Här är det fritt fram att uttrycka sig och barnen jobbar mycket med olika typer av experiment, undersökande av saker och här jobbar man lika mycket med händerna och kroppen, som med hjärnan och sinnet.

Waldorf

Waldorf-pedagogiken har snabbt blivit mycket populär och ses idag på ett flertal förskolor runt om i landet. Anledningen till populariteten är inte så svår att förstå. Pedagogiken bygger på att man ska utveckla hela barnet, från tankar och vilja till känsla. Man jobbar väldigt mycket konstnärligt och har praktiskt arbete i fokus. Här börjar inlärningen med mer konkreta saker och saker som barnen själv får skapa, för att sedan stegvis övergå till mer abstrakta.