Pedagogiker att välja mellan

När man väljer förskola ska man inte endast titta på lokalerna eller gården i fråga, utan även lägga ner mycket tid och tanke på vilken pedagogik som förskolan använder sig av. Anledningen till detta är att det finns många olika typer av pedagogiker bland förskolor idag och som förälder vill man troligtvis att barnets vardag ska vara fylld av samma typ av lärdom som man själv förespråkar.

Generellt kan man säga att det finns fyra olika typer av pedagogiker. Pedagogikerna kallas för Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, och Freinet. Alla pedagogiker är uppbyggda på olika sätt, men naturligtvis alltid till barnens fördel. Även förskolor som går under benämning Ur & skur har blivit mycket populära, men Ur & skur är egentligen inget pedagogiskt program, utan mer ett arbetssätt som man kan inspireras av och ta med sig grundtankarna till sin egen verksamhet. Under de senaste åren är det dock pedagogiker som Montessori och Waldorf som har fått mest popularitet.

Om man inte har hört talas om de olika pedagogikerna innan gör man helt rätt i att använda sig av internet. På internet kan man hitta detaljerad och mycket bra information om de olika pedagogikerna och hur de fungerar. Eftersom alla pedagogiker jobbar för att barnen ska utvecklas framåt och på ett positivt sätt kan det kännas svårt att göra rätt val. Den smartaste lösningen på denna fundering är därför att besöka en förskola av varje sort och se hur vardagen för barnen och pedagogerna ser ut.

Det är viktigt att inte enbart utgå från sitt eget intresse när man väljer en specifik pedagogik, utan även titta på vad barnet gillar och vad som driver barnets intressen framåt. Det är trots allt barnet i fråga som ska vistas på förskolan under alla veckans dagar och därför är det också viktigt att ditt barn trivs och uppskattar förskolan.