Barns utveckling – inskolning

Alla barn utvecklas på olika sätt och i olika takt. Det som ett barn har hunnit med, kan ta längre tid för ett annat. Som förälder är det viktigt att man inte jämför sitt barn alldeles för mycket med andra och är man orolig bör man vänta sig till t.ex. BVC.

Majoriteten av alla barn som börjar på förskolan för första gången är mellan ett till två år. Det kan kännas väldigt läskigt för många barn, eftersom man måste ta steget att vara ifrån sina föräldrar och helt plötsligt ska kunna förlita sig och tas om hand av andra vuxna människor. Det råder delade meningar om vilken ålder som är bäst för barn att börja förskolan och många menar att man ska vara hemma så länge som möjligt. Förskolan är dock till stor fördel när det kommer till barnets utveckling och är något som man inte bör vara allt för rädd för.

Genom en ordentlig och korrekt inskolning får barnet möjlighet att gradvis vänja sig med platsen, de andra barnen och med pedagogerna. Även här är det olika hur lång inskolning ett barn behöver. För vissa räcker det med tre fulla dagar innan barnet klarar av förskolan själv, medan andra barn kan behöva kortare stunder under en period av 1-2 veckor. Det brukar vanligtvis gå mycket bättre och enklare än vad man först kan tro, men för att barnet och föräldrarna ska känna sig trygga är det viktigt med lyhörda pedagoger som anpassar inskolningen efter behov.

Ett tips för att få lämningen på förskolan att gå så bra som möjligt är att ha likadana rutiner varje dag, både när det kommer till själv lämningen, men även på morgonen innan ni ska iväg. På så sätt är barnet mer förberett på vad som händer och känner en mindre oro i att skiljas åt.