Barns utveckling i åldern 1-2 år

Det händer verkligen mycket saker när det kommer till barns utveckling mellan 1-2 års ålder. Inte nog med att många barn börjar att ta sina första steg, så kommer även några av de första tydliga orden. I den här åldern så kan barn börja att dela sina känslor och funderingar med människor runt omkring och om detta inte vore nog för ett så litet barn, så är det även många som börjar på förskola.

Utvecklingen för barnet har stor betydelse. Även om barnet fortfarande är mycket litet så kan det göra sig förstådd genom att t.ex. peka på saker som barnet vill ha eller som det finner intressant. Det är även många barn som börjar att förstå skillnaden mellan rätt och fel.

När barnet blir cirka 1,5 år gammalt så är det inte ovanligt att barnet börjar att testa gränser. Detta sker på förskolan, men främst med föräldrarna som barnet känner sig trygga med till 100 %. Nu är det viktigt att man som förälder försöker att ha så mycket tålamod som möjligt och att man inte blir alldeles för arg eller skriker på barnet. Det är även viktigt att man inte skuldbelägger ett så litet barn, eftersom det är otroligt viktigt att lära sig känslor, hur man behärskar dessa och att det inte är något fel att känna besvikelse eller ilska. Man bör dock alltid vara tydlig med barnet och det finns ingen lag på att man ska acceptera det som barnet gör, däremot ska beteendet bemötas korrekt.

En annan del som ofta börjar att utvecklas i denna ålder är nöjet av att leka med andra. Barn som hittar nöje i att leka med andra barn är oftast större, uppåt 2 års ålder, medan de mindre gärna leker för sig själva, men i närheten av andra. Kom ihåg att alla barn är olika och utvecklas olika snabbt. Är du orolig för ditt barns utveckling kan du kontakta BVC.